За заедницата

Движењето за поддршка на креативноста Иво Лауренчиќ – „Браво сине“

 

Особено сме горди на проектите на Движењето за поддршка на креативнoста – „Иво Лауренчиќ“ каде што преку волонтерскиот труд од членовите и средствата донирани од ImagePR секоја година се доделува наградата за млади креативци „Браво сине!“ (www.bravosine.mk)

 
Професионалност пред сè

Искуство